Tjenester

Jeg tilbyr følgende tjenester:

  • Regnskapsføring
  • Regnskapsføring eksternt hos kunden
  • Lønnskjøring
  • Fakturering
  • Prosjektregnskap
  • Budsjettering
  • Årsoppgjør
  • Hjelp til å komme i gang
  • Hjelp til å få organisert den daglige rutine for føring av regnskap.


Vi er mobil og kan komme i en kortere periode for avlasting, vikar og hjelp.